Luận Văn Luận Án
420.7 BL 7958t/ 21
Total physical response as a method to improve 3rd graders' english ablity :
DDC 420.7
Tác giả CN Bui, Thi Thanh Loan
Nhan đề Total physical response as a method to improve 3rd graders' english ablity : Master's thesis in tesol: Theory and methodology of english language teaching; Code: 8.14.01.11 / Bui Thi Thanh Loan; Ng.h.d.:Nguyen Thi Quyet, Ph.D
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 75 tr. : ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Nguyen, Thi Quyet
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023542
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023542thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194750
00251
0043D676DDB-257A-4892-93C4-6924161A7DF4
005202208181047
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818104736|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bBL 7958t/ 21|223 ed.
100 |aBui, Thi Thanh Loan|eauther
245 |aTotal physical response as a method to improve 3rd graders' english ablity : |bMaster's thesis in tesol: Theory and methodology of english language teaching; Code: 8.14.01.11 / |cBui Thi Thanh Loan; Ng.h.d.:Nguyen Thi Quyet, Ph.D
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a75 tr. : |bảnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính trang|b48
650 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyen, Thi Quyet|eNg.h.d.|cPh.D
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023542
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023542thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023542 Kho Luận Án 420.7 BL 7958t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào