Sách
Lý luận và phương pháp thể dục thể thao :
ISBN Giá: VNĐ
Tác giả CN Nguyễn, Toán
Nhan đề Lý luận và phương pháp thể dục thể thao : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao / Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn
Lần xuất bản Tải bản có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể dục thể thao, 2000
Mô tả vật lý 545 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thể dục
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Lí luận và phương pháp
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194751
0021
004DA5453A6-77F6-4E5F-A968-6F62BE7AA339
005202208181050
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220818105054|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
100 |aNguyễn, Toán|eChủ biên
245 |aLý luận và phương pháp thể dục thể thao : |bSách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao / |cNguyễn Toán, Phạm Danh Tốn
250 |aTải bản có bổ sung
260 |aHà Nội : |bThể dục thể thao, |c2000
300 |a545 tr. ; |c21 cm.
650 |aThể dục
653 |aThể thao
653 |aLí luận và phương pháp
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào