Luận Văn Luận Án
320 T 1299Lq/ 21
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào :
DDC 320
Tác giả CN Taikham, Lakky
Nhan đề Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / Lakky Taikham; Ng.h.d.: TS. Nguyễn Văn Sang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 102 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Đào tạo nghề
Từ khóa tự do Chính trị học
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Sang
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024292
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24292thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194752
00251
004A6BA11D2-AB33-4A2F-9E80-285D0DD8C0DE
005202208181433
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|a20220818143343|bbmngaduong|y20220818143227|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
082 |a320|bT 1299Lq/ 21|223 ed.
100 |aTaikham, Lakky|eTác giả
245 |aQuản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / |cLakky Taikham; Ng.h.d.: TS. Nguyễn Văn Sang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a102 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 98-102|b52
650 |aChính trị học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aĐào tạo nghề
653 |aChính trị học
653 |aQuản lí nhà nước
700 |aNguyễn, Văn Sang|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024292
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24292thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.024292 Kho Luận Án 320 T 1299Lq/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào