Luận Văn Luận Án
320 NH 8871g/ 21
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện nay :
DDC 320
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huế
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / Nguyễn Thị Huế; Ng.h.d.: TS. Vũ Thị Phương Lê
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 115 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Chính trị học
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lê
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024293
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24293thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194755
00251
004647FC12D-35A4-419C-B59D-3533C1E2E4A0
005202208181448
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818144850|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
082 |a320|bNH 8871g/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Huế|eTác giả
245 |aGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện nay : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / |cNguyễn Thị Huế; Ng.h.d.: TS. Vũ Thị Phương Lê
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a115 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: cuối chính văn
650 |aChính trị học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aChính trị học
653 |aKĩ năng sống
700 |aVũ, Thị Phương Lê|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024293
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24293thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.024293 Kho Luận Án 320 NH 8871g/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào