Sách
Luật thi hành án dân sự Việt Nam: Những vấn đề lí luận và thực tiễn :
ISBN Giá: VNĐ
Tác giả CN Nguyễn, Công Bình
Nhan đề Luật thi hành án dân sự Việt Nam: Những vấn đề lí luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Công Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2007
Mô tả vật lý 299 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật dân sự
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194759
0021
004D6DF9F36-6475-4F06-8DFA-87FFF30DFE38
005202208181540
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220818154043|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
100 |aNguyễn, Công Bình|eChủ biên
245 |aLuật thi hành án dân sự Việt Nam: Những vấn đề lí luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Công Bình
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2007
300 |a299 tr. ; |c21 cm.
650 |aLuật học
653 |aPháp luật
653 |aLuật dân sự
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào