Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
Phương pháp nghiên cứu khoa học
ISBN Giá: VNĐ
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản Đai học Vinh : Nghệ An, 2018
Mô tả vật lý 47 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ua#4500
00195176
00231
004D1080208-93F6-41B7-B75D-C758265212DC
005202209220758
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220922075836|zpvphuong
041 |avie
044 |aVN
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
260 |aĐai học Vinh : |bNghệ An, |c2018
300 |a47 tr. ; |c24 cm.
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào