ISBN 978-604-923-655-6 Giá: 68000 VNĐ
DDC 330.21
Nhan đề Giáo trình thống kê kinh tế / TS Trần Thị Thanh Thủy (Đồng chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 225tr. : Minh họa ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Thống kê kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Lân
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.048907-86
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.48907thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195177
00231
0041619975A-8EAE-46AC-B221-0E90B7BEF471
005202211031011
008160608s2022 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-655-6|c68000 VNĐ
039|a20221103101132|bpvnhan|y20221101143614|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a330.21|bG 434/ 22|223 ed.
245 |aGiáo trình thống kê kinh tế / |cTS Trần Thị Thanh Thủy (Đồng chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a225tr. : |bMinh họa ; |c24cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.225|b10
650 |aKinh tế
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aThống kê kinh tế
700 |aNguyễn, Thị Thúy Quỳnh|cTS|eĐồng chủ biên
700 |aTrần, Thị Thanh Thủy|cTS|eĐồng chủ biên
700 |aTrần, Thị Thanh Tâm|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thế Lân|cThS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.048907-86
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.48907thumbimage.jpg
890|a80|b220|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.048929 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 23 Hạn trả:04-03-2023
2 GT.048915 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 9 Hạn trả:05-03-2023
3 GT.048953 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 47 Hạn trả:07-02-2024
4 GT.048922 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 16 Hạn trả:07-02-2024
5 GT.048930 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 24 Hạn trả:11-02-2024
6 GT.048925 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 19 Hạn trả:11-02-2024
7 GT.048913 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 7 Hạn trả:11-02-2024
8 GT.048975 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 69 Hạn trả:15-02-2024
9 GT.048959 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 53 Hạn trả:15-02-2024
10 GT.048912 Kho Giáo trình 330.21 G 434/ 22 Giáo trình 6 Hạn trả:15-02-2024
Comment