Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
004
Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 12 môn Tin học :
ISBN Giá: VNĐ
DDC 004
Nhan đề Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 12 môn Tin học : Tài liệu dùng trong các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 12
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 181 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Từ khóa tự do Tin học
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195178
00231
004E95649CA-4616-47FB-A7F9-A2C2F7093867
005202209220836
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220922083620|zpvphuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a004
245 |aHướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 12 môn Tin học : |bTài liệu dùng trong các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 12
260 |bGiáo dục, |c2008
300 |a181 tr. ; |c20 cm.
650 |aTin học
653 |aTin học
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào