Sách
373.246 N 5769/ 10
Những vấn đề cơ bản về công tác quản lí trường trung cấp chuyên nghiệp :
DDC 373.246
Nhan đề Những vấn đề cơ bản về công tác quản lí trường trung cấp chuyên nghiệp : (Lưu hành nội bộ) / PGS.TS Vũ Quốc Chung, ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 470tr. ; 29cm.
Phụ chú Đấu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo (Moet) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Trung cấp chuyên nghiệp
Từ khóa tự do Giáo dục trung cấp
Tác giả(bs) CN Vũ, Quốc Chung
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Báo
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Vinh
Địa chỉ Kho Giáo dục(1): GD.003819
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3819thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195179
0021
0047A53965D-132D-474E-8B45-495A357D4B24
005202209230908
008160608s2010 vm vie
0091 0
039|a20220923090847|bpvnhan|c20220922095238|dpvnhan|y20220922095232|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a373.246|bN 5769/ 10|223 ed.
245 |aNhững vấn đề cơ bản về công tác quản lí trường trung cấp chuyên nghiệp : |b(Lưu hành nội bộ) / |cPGS.TS Vũ Quốc Chung, ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2010
300 |a470tr. ; |c29cm.
500 |aĐấu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo (Moet) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
504 |aTài liệu tham khảo: tr.466-467|b22
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aQuản lí
653 |aTrung cấp chuyên nghiệp
653 |aGiáo dục trung cấp
700 |aVũ, Quốc Chung|cPGS.TS|eChủ biên
700 |aĐặng, Quốc Báo|cPGS.TS|eChủ biên
700 |aHoàng, Ngọc Vinh|cTS|eBiên soạn
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(1): GD.003819
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3819thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003819 Kho Giáo dục 373.246 N 5769/ 10 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào