Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
629
Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân /
ISBN Giá: VNĐ
DDC 629
Tác giả CN Nguyễn, Đức Xuân /
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân / Nguyễn Đức Xuân
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 46 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195180
00231
00491D06CF8-1F9C-4706-A2FE-4F5AC5D57C5B
005202209220957
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220922095703|zpvphuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a629
100 |aNguyễn, Đức Xuân /
245 |aTài liệu hướng dẫn thực tập công nhân / |cNguyễn Đức Xuân
260 |c2016
300 |a46 tr. ; |c24 cm.
650 |aXây dựng
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào