Sách
621.3 C 55999/ 13
Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kĩ thuật điện và sư phạm công nghệ kĩ thuật điện
DDC 621.3
Nhan đề Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kĩ thuật điện và sư phạm công nghệ kĩ thuật điện
Thông tin xuất bản Cần Thơ : NXb Đại học Cần Thơ, 2013
Mô tả vật lý 352tr. ; 29cm.
Tùng thư Dự án GV THPT &TCCN - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. HCM
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo (MOET). Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Giáo dục đại học
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Công nghệ kĩ thuật điện
Từ khóa tự do Dự án GV THPT & TCCN
Địa chỉ Kho Giáo dục(16): GD.003718-33
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3718thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195182
0021
0048D9D7672-828D-4382-B2E4-20C71C64A387
005202209230912
008160608s2013 vm vie
0091 0
039|a20220923091232|bpvnhan|y20220922102724|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a621.3|bC 55999/ 13|223 ed.
245 |aChương trình đào tạo giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kĩ thuật điện và sư phạm công nghệ kĩ thuật điện
260 |aCần Thơ : |bNXb Đại học Cần Thơ, |c2013
300 |a352tr. ; |c29cm.
490 |aDự án GV THPT &TCCN - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. HCM
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo (MOET). Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aKĩ thuật
653 |aGiáo dục đại học
653 |aĐiện
653 |aCông nghệ kĩ thuật điện
653 |aDự án GV THPT & TCCN
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(16): GD.003718-33
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3718thumbimage.jpg
890|a16|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003718 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 1
2 GD.003719 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 2
3 GD.003720 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 3
4 GD.003721 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 4
5 GD.003722 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 5
6 GD.003723 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 6
7 GD.003724 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 7
8 GD.003725 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 8
9 GD.003726 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 9
10 GD.003727 Kho Giáo dục 621.3 C 55999/ 13 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào