Sách
371.4 T 366/ 20
Tham vấn trường học /
ISBN 978-604-0-24494-9 Giá: 68000 VNĐ
DDC 371.4
Nhan đề Tham vấn trường học / Phạm Văn Tư, ...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 187tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Trường học
Từ khóa tự do Tham vấn trường học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiệp Thương
Tác giả(bs) CN Hoàng, Anh Phước
Tác giả(bs) CN Pham, Văn Tư
Địa chỉ Kho Giáo dục(20): GD.003698-717
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3698thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195183
0021
0044A660263-5A70-4B22-9144-1E62262BD594
005202209230913
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-0-24494-9|c68000 VNĐ
039|a20220923091351|bpvnhan|y20220922103234|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a371.4|bT 366/ 20|223 ed.
245 |aTham vấn trường học / |cPhạm Văn Tư, ...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a187tr. ; |c24cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.187|b19
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aTrường học
653 |aTham vấn trường học
700 |aNguyễn, Hiệp Thương|eTác giả
700 |aHoàng, Anh Phước|eTác giả
700 |aPham, Văn Tư|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(20): GD.003698-717
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3698thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003698 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 1
2 GD.003699 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 2
3 GD.003700 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 3
4 GD.003701 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 4
5 GD.003702 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 5
6 GD.003703 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 6
7 GD.003704 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 7
8 GD.003705 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 8
9 GD.003706 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 9
10 GD.003707 Kho Giáo dục 371.4 T 366/ 20 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào