Sách
372.7 TH 6335(2)t/ 03
Thực hành giải toán tiểu học.
ISBN Giá: 13000 VNĐ
DDC 372.7
Tác giả CN Trần, Diên Hiển
Nhan đề Thực hành giải toán tiểu học. Trần Diên HiểnTập 2 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003
Mô tả vật lý 167tr. : Minh họa ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Thực hành giải toán
Địa chỉ Kho Giáo dục(8): GD.003949-56
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3949 t.2thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195187
0021
004BB10E903-8C3B-4A84-97A8-21C777BD25C3
005202209230916
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c13000 VNĐ
039|a20220923091621|bpvnhan|c20220922154154|dpvnhan|y20220922153828|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a372.7|bTH 6335(2)t/ 03|223 ed.
100 |aTrần, Diên Hiển|eTác giả
245 |aThực hành giải toán tiểu học. |nTập 2 / |cTrần Diên Hiển
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2003
300 |a167tr. : |bMinh họa ; |c21cm.
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aToán học
653 |aGiáo dục
653 |aThực hành giải toán
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(8): GD.003949-56
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3949 t.2thumbimage.jpg
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003949 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 1
2 GD.003950 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 2
3 GD.003951 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 3
4 GD.003952 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 4
5 GD.003953 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 5
6 GD.003954 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 6
7 GD.003955 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 7
8 GD.003956 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(2)t/ 03 Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào