Sách
372.7 TH 6335(1)t/ 03
Thực hành giải toán tiểu học.
ISBN Giá: 16000 VNĐ
DDC 372.7
Tác giả CN Trần, Diên Hiển
Nhan đề Thực hành giải toán tiểu học. TS Trần Diên HiểnTập 1 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Thực hành giải toán
Địa chỉ Kho Giáo dục(9): GD.003940-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3940 t.1thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195188
0021
004E3AA56C4-BA2D-4F88-B5E4-50517D0217C6
005202209230916
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c16000 VNĐ
039|a20220923091652|bpvnhan|y20220922154126|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a372.7|bTH 6335(1)t/ 03|223 ed.
100 |aTrần, Diên Hiển|cTS|eTác giả
245 |aThực hành giải toán tiểu học. |nTập 1 / |cTS Trần Diên Hiển
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2003
300 |a199tr. ; |c21cm.
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aToán học
653 |aGiáo dục
653 |aThực hành giải toán
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(9): GD.003940-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3940 t.1thumbimage.jpg
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003945 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 6
2 GD.003946 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 7
3 GD.003947 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 8
4 GD.003948 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 9
5 GD.003940 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 1
6 GD.003941 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 2
7 GD.003942 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 3
8 GD.003943 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 4
9 GD.003944 Kho Giáo dục 372.7 TH 6335(1)t/ 03 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào