Sách
Chế độ kế toán doanh nghiệp.
ISBN Giá: VNĐ
Nhan đề Chế độ kế toán doanh nghiệp. Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của bộ tài chínhQuyển 2, Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2008
Mô tả vật lý 464 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195189
0021
0042EDCFE7F-9905-4CAE-8315-EAD4797390DE
005202209221541
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220922154147|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
245 |aChế độ kế toán doanh nghiệp. |nQuyển 2, |pBáo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán : |bBan hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của bộ tài chính
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2008
300 |a464 tr. ; |c25 cm.
650 |aKế toán
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aBáo cáo tài chính
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d3

Không tìm thấy biểu ghi nào