Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
382.06
WTO văn kiện cơ bản: Phụ lục 2: Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp . Phụ lục 3: Cơ chế rà soát thương mại , Các hiệp định thương mại nhiều biến.
ISBN Giá: VNĐ
DDC 382.06
Nhan đề WTO văn kiện cơ bản: Phụ lục 2: Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp . Phụ lục 3: Cơ chế rà soát thương mại , Các hiệp định thương mại nhiều biến.
Thông tin xuất bản Đại học Vinh
Mô tả vật lý 75 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195192
00231
00434A0A8E9-79D7-4A89-9EB0-CC7D0D79DF11
005202209230850
008160608s vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220923085006|zpvphuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a382.06
245 |aWTO văn kiện cơ bản: Phụ lục 2: Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp . Phụ lục 3: Cơ chế rà soát thương mại , Các hiệp định thương mại nhiều biến.
260 |aĐại học Vinh
300 |a75 tr. ; |c24 cm.
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào