ISBN 978-604-923-664-8 Giá: 80000 VNĐ
DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Duy Bình
Nhan đề Giáo trình hình học tuyến tính / Nguyễn Duy Bình (chủ biên), Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Quang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 327tr. : Minh họa ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Hinh học tuyến tính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Quang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.049239-318
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.049239thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195254
00231
00402D7CC3D-A915-4AD1-AF94-C61CDEA865D5
005202212261520
008160608s2022 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-664-8|c80000 VNĐ
039|y20221226152030|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a516|bNB 6137g/ 22|223 ed.
100 |aNguyễn, Duy Bình|eChủ biên
245 |aGiáo trình hình học tuyến tính / |cNguyễn Duy Bình (chủ biên), Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Quang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a327tr. : |bMinh họa ; |c24cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 325-327|b25
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aHinh học tuyến tính
700 |aNguyễn, Hữu Quang|eTác giả
700 |aNguyễn, Ngọc Bích|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.049239-318
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.049239thumbimage.jpg
890|a80|b279|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.049299 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 61
2 GT.049310 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 72 Hạn trả:02-03-2023
3 GT.049262 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 24 Hạn trả:11-02-2024
4 GT.049241 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 3 Hạn trả:11-02-2024
5 GT.049315 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 77 Hạn trả:21-02-2024
6 GT.049311 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 73 Hạn trả:21-02-2024
7 GT.049297 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 59 Hạn trả:21-02-2024
8 GT.049268 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 30 Hạn trả:21-02-2024
9 GT.049252 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 14 Hạn trả:21-02-2024
10 GT.049305 Kho Giáo trình 516 NB 6137g/ 22 Giáo trình 67 Hạn trả:22-02-2024
Comment