ISBN 978-604-923-683-9 Giá: 80000 VNĐ
DDC 515.4
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đức
Nhan đề Giáo trình độ đo và tích phân : (Dùng cho đào tạo cử nhân sư phạm Toán học) / PGS.TS Nguyễn Văn Đức, PGS.TS Đinh Huy Hoàng, TS Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 171tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tích phân
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Đinh, Huy Hoàng
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.050123-202
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.050123thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195977
00231
0044F791C61-40A0-4A12-A524-4DA1ADB14A07
005202303091428
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-683-9|c80000 VNĐ
039|y20230309142820|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a515.4|bNĐ 822g/ 23|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Đức|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình độ đo và tích phân : |b(Dùng cho đào tạo cử nhân sư phạm Toán học) / |cPGS.TS Nguyễn Văn Đức, PGS.TS Đinh Huy Hoàng, TS Nguyễn Thị Quỳnh Trang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a171tr. ; |c27cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 170|b03
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aToán học
653 |aTích phân
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Thị Quỳnh Trang|cTS|eTác giả
700 |aĐinh, Huy Hoàng|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.050123-202
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2022/gt.050123thumbimage.jpg
890|a80|b232|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.050183 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 61 Hạn trả:15-04-2023
2 GT.050182 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 60 Hạn trả:15-04-2023
3 GT.050180 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 58 Hạn trả:16-04-2023
4 GT.050146 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 24 Hạn trả:11-02-2024
5 GT.050139 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 17 Hạn trả:11-02-2024
6 GT.050166 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 44 Hạn trả:14-02-2024
7 GT.050123 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 1 Hạn trả:14-02-2024
8 GT.050196 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 74 Hạn trả:21-02-2024
9 GT.050181 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 59 Hạn trả:21-02-2024
10 GT.050178 Kho Giáo trình 515.4 NĐ 822g/ 23 Giáo trình 56 Hạn trả:21-02-2024
Comment