• Luận Văn Luận Án
  • Nhan đề: Nguồn lao động và sử dụng lao động ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam :

Tác giả CN Lê, Văn Chương
Nhan đề Nguồn lao động và sử dụng lao động ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / Lê Văn Chương; Ng.h.d.: TS Trần Đình Du
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 105 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Du
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198112
00251
0046D00C8EB-72BD-4988-AFC3-0DED0AF8883B
005202309081526
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|a20230908152610|bbmthuong|c20230908085411|dbmngaduong|y20230908085354|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aLê, Văn Chương|eTác giả
245 |aNguồn lao động và sử dụng lao động ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / |cLê Văn Chương; Ng.h.d.: TS Trần Đình Du
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a105 tr.
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aTrần, Đình Du|eNg.h.d.
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment