• Luận Văn Luận Án
  • Nhan đề: Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam :

Tác giả CN Lê, Thị Lộc Huyễn
Nhan đề Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / Lê Thị Lộc Huyễn; Ng.h.d.: TS Phạm Vũ Chung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 126 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm, Vũ Chung
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198113
00251
004828DB376-8E0D-4681-AA98-58B493C43047
005202309081509
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|a20230908150919|bbmthuong|y20230908085748|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aLê, Thị Lộc Huyễn|eTác giả
245 |aPhát triển du lịch sinh thái tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / |cLê Thị Lộc Huyễn; Ng.h.d.: TS Phạm Vũ Chung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a126 tr.
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aPhạm, Vũ Chung|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment