• Luận Văn Luận Án
  • Nhan đề: Phát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập :

Tác giả CN Nguyễn, Thế Viên
Nhan đề Phát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập : Luận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / Nguyễn Thế Viên; Ng.h.d.: TS. Trần Văn Anh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 101 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Anh
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198114
00251
004D0806A32-C0AD-450A-ADF7-01A116491C53
005202309080901
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230908090151|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aNguyễn, Thế Viên|eTác giả
245 |aPhát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập : |bLuận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / |cNguyễn Thế Viên; Ng.h.d.: TS. Trần Văn Anh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a101 tr.
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aTrần, Văn Anh|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment