Tác giả CN Hoàng, Đình Vương
Nhan đề Phát triển kinh tế huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / Hoàng Đình Vương; Ng.h.d.: TS Lương Thị Thành Vinh
Thông tin xuất bản Quảng Nam, 2021
Mô tả vật lý 122 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lương, Thị Thành Vinh
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198116
00251
004E1D9465C-0471-45BC-A5BA-38FDECDCA2F4
005202309080909
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230908090956|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aHoàng, Đình Vương|eTác giả
245 |aPhát triển kinh tế huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / |cHoàng Đình Vương; Ng.h.d.: TS Lương Thị Thành Vinh
260 |aQuảng Nam, |c2021
300 1|a122 tr.
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aLương, Thị Thành Vinh|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment