Tác giả CN Phạm, Thị Thúy Nguyệt
Nhan đề Phát triển kinh tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / Phạm Thị Thúy Nguyệt; Ng.h.d.: TS Hoàng Phan Hải Yến
Thông tin xuất bản Quảng Nam, 2021
Mô tả vật lý 154 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phan Hải Yến
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198119
00251
00443074E00-3C8F-4689-B049-49076A8D0334
005202309080921
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230908092149|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aPhạm, Thị Thúy Nguyệt|eTác giả
245 |aPhát triển kinh tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / |cPhạm Thị Thúy Nguyệt; Ng.h.d.: TS Hoàng Phan Hải Yến
260 |aQuảng Nam, |c2021
300 |a154 tr.
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aHoàng, Phan Hải Yến|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment