• Luận Văn Luận Án
  • Nhan đề: Phát triển sinh kế bền vững tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam :

Tác giả CN Đinh, Văn Dân
Nhan đề Phát triển sinh kế bền vững tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / Đinh Văn Dân; Ng.h.d.: TS Trần Thị Tuyến
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 98 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Tuyến
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198120
00251
0047294D490-A4BC-4E9A-9AD1-3C37EEF050B4
005202309080925
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230908092514|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aĐinh, Văn Dân|eTác giả
245 |aPhát triển sinh kế bền vững tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ khoa học Địa lí: 8.31.05.01 / |cĐinh Văn Dân; Ng.h.d.: TS Trần Thị Tuyến
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a98 tr.
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aTrần, Thị Tuyến|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment