• Luận Văn Luận Án
  • Nhan đề: Thực trạng phát triển các cụm công nghiệp ở thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam :

Tác giả CN Vũ, Vân Anh
Nhan đề Thực trạng phát triển các cụm công nghiệp ở thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam : Luận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / Vũ Vân Anh; Ng.h.d.: TS Lương Thị Thành Vinh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 98 tr.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lương, Thị Thành Vinh
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198121
00251
00479851880-7282-475B-9FC0-7B07E495A42C
005202309080928
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230908092844|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
100 |aVũ, Vân Anh|eTác giả
245 |aThực trạng phát triển các cụm công nghiệp ở thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam : |bLuận văn Thạc sĩ Địa lí: 8.31.05.01 / |cVũ Vân Anh; Ng.h.d.: TS Lương Thị Thành Vinh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a98 tr.
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
653 |aĐịa lí
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aLương, Thị Thành Vinh|eNg.h.d.|cTS
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment