Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
343.03 HH 1491g/ 23
Giáo trình Luật tài chính Việt Nam :
ISBN 978-604-923-697-6 Giá: 89.000 VNĐ
DDC 343.03
Tác giả CN Hồ, Thị Hải
Nhan đề Giáo trình Luật tài chính Việt Nam : Dùng cho đào tạo Đại học ngành Luật và ngành Luật Kinh tế / Hồ Thị Hải (Chủ biên), Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 319 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Luật tài chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mai Ly
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Nhật
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.050925-1004
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.050925thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198387
00231
004D0A6B330-6107-4C91-A884-EDEBE9CF1790
005202310041648
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-697-6|c89.000 VNĐ
039|y20231004164843|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a343.03|bHH 1491g/ 23|223 ed.
100 |aHồ, Thị Hải|eChủ biên
245 |aGiáo trình Luật tài chính Việt Nam : |bDùng cho đào tạo Đại học ngành Luật và ngành Luật Kinh tế / |cHồ Thị Hải (Chủ biên), Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Thị Hồng Nhật
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a319 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 313 - 319|b96
650 |aLuật pháp
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aLuật tài chính
700 |aNguyễn, Mai Ly|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Hồng Nhật|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.050925-1004
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.050925thumbimage.jpg
890|a80|b69|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.050925 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 1
2 GT.050926 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 2
3 GT.050927 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 3 Hạn trả:04-11-2023
4 GT.050928 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 4
5 GT.050929 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 5
6 GT.050930 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 6 Hạn trả:04-11-2023
7 GT.050931 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 7
8 GT.050932 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 8 Hạn trả:07-12-2023
9 GT.050933 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 9 Hạn trả:04-11-2023
10 GT.050934 Kho Giáo trình 343.03 HH 1491g/ 23 Giáo trình 10 Hạn trả:03-12-2023
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào