Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
571.1071 G 434/ 23
Giáo trình sinh lý người và động vật :
ISBN 978-604-923-735-5 Giá: 88.000 VNĐ
DDC 571.1071
Nhan đề Giáo trình sinh lý người và động vật : (Giáo trình đại học ngành Sư phạm Sinh học) / Nguyễn Thị Giang An(Chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 279tr. : Ảnh, minh họa ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Động vật
Từ khóa tự do Sinh lí người
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Giang An
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Quang
Địa chỉ Kho Giáo trình(60): GT.051423-82
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051423thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198553
00231
0042938AB63-E475-400D-9134-76197811E166
005202311020959
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-735-5|c88.000 VNĐ
039|y20231102095958|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a571.1071|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình sinh lý người và động vật : |b(Giáo trình đại học ngành Sư phạm Sinh học) / |cNguyễn Thị Giang An(Chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a279tr. : |bẢnh, minh họa ; |c24cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.279|b12
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aGiáo trình
653 |aĐộng vật
653 |aSinh lí người
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Ngọc Hiền|eTác giả
700 |aNguyễn, Ngọc Hòa|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Giang An|eChủ biên
700 |aTrần, Đình Quang|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(60): GT.051423-82
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051423thumbimage.jpg
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051423 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051424 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051425 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051426 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051427 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051428 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051429 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051430 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051431 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051432 Kho Giáo trình 571.1071 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào