Giáo trình
639.6 Đ 117/ 23
Đặc điểm sinh học của tôm sú, các bệnh thường gặp và phương pháp chấn đoán :
ISBN 978-604-300-518-9 Giá: 110.000 VNĐ
DDC 639.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Giang An
Nhan đề Đặc điểm sinh học của tôm sú, các bệnh thường gặp và phương pháp chấn đoán : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Thị Giang An(chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 346tr. : Ảnh, minh họa ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Bệnh
Từ khóa tự do Tôm sú
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Phương pháp chẩn đoán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Giang An
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Đồng, Văn Quyền
Tác giả(bs) CN Định, Duy Kháng
Địa chỉ Kho Giáo trình(25): GT.051483-507
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051483thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198554
0023
0048D933AE8-A036-491F-A9F5-C2ED4F268C13
005202311021010
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-300-518-9|c110.000 VNĐ
039|y20231102101010|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a639.6|bĐ 117/ 23|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Giang An|eChủ biên
245 |aĐặc điểm sinh học của tôm sú, các bệnh thường gặp và phương pháp chấn đoán : |b(Sách chuyên khảo) / |cNguyễn Thị Giang An(chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a346tr. : |bẢnh, minh họa ; |c24cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.321-346|b248
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aBệnh
653 |aTôm sú
653 |aSách chuyên khảo
653 |aPhương pháp chẩn đoán
700 |aNguyễn, Thị Giang An|eChủ biên
700 |aĐỗ, Thị Thảo|eTác giả
700 |aĐồng, Văn Quyền|eTác giả
700 |aĐịnh, Duy Kháng|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(25): GT.051483-507
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051483thumbimage.jpg
890|a25|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051483 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051484 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051485 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051486 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051487 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051488 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051489 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051490 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051491 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051492 Kho Giáo trình 639.6 Đ 117/ 23 Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào