Giáo trình
335.4346 G 434/ 03
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
ISBN Giá: 36.000 VNĐ
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia. Các Bộ môn Khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.051619
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051619thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198556
0023
00412CA5319-9223-4107-9BFC-C0394246FC93
005202311021526
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c36.000 VNĐ
039|y20231102152559|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bG 434/ 03|223 ed.
245 |aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh :
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2003
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia. Các Bộ môn Khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
650 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aChính trị
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.051619
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051619thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051619 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 03 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào