Sách
373.0114 NB 2161g/ 14
Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay /
DDC 373.0114
Tác giả CN Nguyễn, Lương Bằng
Nhan đề Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay / PGS.TS Nguyễn Lương Bằng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nghệ An :, 2014
Mô tả vật lý 247 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Học sinh phổ thông
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): GT.051618
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051618thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198558
0021
004C53AA7E5-0A2B-4E85-9690-496BB90E9DFA
005202311021551
008160608s2014 vm vie
0091 0
039|y20231102155113|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a373.0114|bNB 2161g/ 14|223 ed.
100 |aNguyễn, Lương Bằng|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aGiáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay / |cPGS.TS Nguyễn Lương Bằng
260 |aNghệ An : |bNghệ An :, |c2014
300 |a247 tr. ; |c21 cm.
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b34
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aNghệ An
653 |aĐạo đức
653 |aHọc sinh phổ thông
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): GT.051618
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051618thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051618 Kho Giáo trình 373.0114 NB 2161g/ 14 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào