Giáo trình
615.32439 T 5889/ 21
Tinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu từ một số loài trong họ Gừng (Zingiberaceae Martinov) ở Việt Nam = Essential Oils and Biological Activities of Essential oils from some Species of Zingiberaceae Martinov in Vietnam /
ISBN 978-604-9985-80-5 Giá: 200.000 VNĐ
DDC 615.32439
Nhan đề Tinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu từ một số loài trong họ Gừng (Zingiberaceae Martinov) ở Việt Nam = Essential Oils and Biological Activities of Essential oils from some Species of Zingiberaceae Martinov in Vietnam / Lê Thị Hương (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021
Mô tả vật lý 375 tr. : Ảnh ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tinh dầu
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoạt tính sinh học
Từ khóa tự do Họ Gừng
Từ khóa tự do Tinh dầu
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngọc Đài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Chung
Địa chỉ Kho Giáo trình(25): GT.051593-617
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051593thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198559
0023
004B7C23042-E4B6-4287-9D4B-5177BCD01104
005202311021609
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9985-80-5|c200.000 VNĐ
039|y20231102160952|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a615.32439|bT 5889/ 21|223 ed.
245 |aTinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu từ một số loài trong họ Gừng (Zingiberaceae Martinov) ở Việt Nam = Essential Oils and Biological Activities of Essential oils from some Species of Zingiberaceae Martinov in Vietnam / |cLê Thị Hương (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2021
300 |a375 tr. : |bẢnh ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 357- 375|b95
650 |aTinh dầu
653 |aViệt Nam
653 |aHoạt tính sinh học
653 |aHọ Gừng
653|aTinh dầu
700 |aLê, Thị Hương|eChủ biên
700 |aTrịnh, Thị Hương|eTác giả
700 |aĐỗ, Ngọc Đài|eTác giả
700 |aNguyễn, Thành Chung|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(25): GT.051593-617
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051593thumbimage.jpg
890|a25|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051593 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 1
2 GT.051594 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.051595 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.051596 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.051597 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.051598 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.051599 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.051600 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.051601 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.051602 Kho Giáo trình 615.32439 T 5889/ 21 Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào