Sách
580 D 182/ 22
Danh lục thực vật có mạch ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An /
ISBN 978-604-357-041-0 Giá: 350.000 VNĐ
DDC 580
Nhan đề Danh lục thực vật có mạch ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An / Đỗ Ngọc Đài (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Mô tả vật lý 319 tr. : Ảnh ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thực vật
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Mạch
Từ khóa tự do Danh lục
Từ khóa tự do Thực vật có mạch
Từ khóa tự do Khu dự trữ sinh quyển
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngọc Đài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Chung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Danh Hùng
Địa chỉ Kho Giáo trình(25): GT.051568-92
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051568thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198560
0021
0042497BCDC-8BE3-4C29-8EE6-89F49CB0680B
005202311030935
008160608s2022 vm vie
0091 0
020 |a978-604-357-041-0|c350.000 VNĐ
039|y20231103093513|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a580|bD 182/ 22|223 ed.
245 |aDanh lục thực vật có mạch ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An / |cĐỗ Ngọc Đài (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2022
300 |a319 tr. : |bẢnh ; |c27 cm.
504 |aThư mục: tr. 211 - 218|b102
650 |aThực vật
653 |aSinh học
653 |aNghệ An
653 |aMạch
653 |aDanh lục
653 |aThực vật có mạch
653|aKhu dự trữ sinh quyển
700 |aLê, Thị Hương|eTác giả
700 |aĐỗ, Ngọc Đài|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thành Chung|eTác giả
700 |aNguyễn, Danh Hùng|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(25): GT.051568-92
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051568thumbimage.jpg
890|a25|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051568 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 1
2 GT.051569 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.051570 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.051571 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.051572 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.051573 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.051574 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.051575 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.051576 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.051577 Kho Giáo trình 580 D 182/ 22 Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào