Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
657 PY 451g/ 23
Giáo trình Kế toán công :
ISBN Giá: 86.000 VNĐ
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Thị Kim Yến
Nhan đề Giáo trình Kế toán công : Dùng cho đào tạo cử nhân nhóm ngành Kinh tế / Phạm Thị Kim Yến (Chủ biên), Phạm Thị Thuý Hằng, Đường Thị Quỳnh Liên
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 348 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Kế toán công
Tác giả(bs) CN Đường, Thị Quỳnh Liên
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thuý Hằng
Địa chỉ Kho Giáo trình(60): GT.051508-67
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051508thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198562
00231
0044C8F8C38-BA27-478B-81C4-20FAE7F713E9
005202311060922
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |c86.000 VNĐ
039|y20231106092216|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bPY 451g/ 23|223 ed.
100 |aPhạm, Thị Kim Yến|eChủ biên
245 |aGiáo trình Kế toán công : |bDùng cho đào tạo cử nhân nhóm ngành Kinh tế / |cPhạm Thị Kim Yến (Chủ biên), Phạm Thị Thuý Hằng, Đường Thị Quỳnh Liên
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a348 tr. ; |c24 cm.
650 |aKế toán
653 |aKinh tế
653 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aKế toán công
700 |aĐường, Thị Quỳnh Liên|eTác giả
700 |aPhạm, Thị Thuý Hằng|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(60): GT.051508-67
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051508thumbimage.jpg
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051508 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 1
2 GT.051509 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.051510 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.051511 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.051512 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.051513 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.051514 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.051515 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.051516 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.051517 Kho Giáo trình 657 PY 451g/ 23 Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào