Giáo trình
340.071 G 434/ 23
Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật /
ISBN 978-604-9899-09-6 Giá: 195000 VNĐ
DDC 340.071
Nhan đề Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật / GS.TSKH Đào Trí Úc(Chủ biên), ....[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Tác giả(bs) CN Đào, Trí Úc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Anh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Quế
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Quế
Địa chỉ Kho Giáo trình(15): GT.051621-35
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051621thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198567
0023
004DA92AD9B-F0C7-4E36-A03E-BF59ACE69D33
005202311131613
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9899-09-6|c195000 VNĐ
039|a20231113161332|bpvnhan|y20231113155218|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a340.071|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật / |cGS.TSKH Đào Trí Úc(Chủ biên), ....[và những người khác]
250|aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a435tr. ; |c24cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 435|b03
650 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653 |aNhà nước
700 |aĐào, Trí Úc|cGS|eChủ biên
700 |aNguyễn, Hoàng Anh|cGS.TS|eTác giả
700 |aHoàng, Thị Kim Quế|cGS.TS|eChủ biên
700 |aHoàng, Thị Kim Quế|cGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(15): GT.051621-35
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051621thumbimage.jpg
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051621 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051622 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051623 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051624 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051625 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051626 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051627 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051628 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051629 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051630 Kho Giáo trình 340.071 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào