Giáo trình
344.02 LT 532g/ 23
Giáo trình pháp luật an sinh xã hội /
ISBN 978-604-9899-56-0 Giá: 125000 VNĐ
DDC 344.02
Tác giả CN Lê, Thị Hoài Thu
Nhan đề Giáo trình pháp luật an sinh xã hội / PGS.TS Lê Thị Hoài Thu(chủ biên), TS Nguyễn Xuân Thu, PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 314tr. ; 24cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Luật an sinh xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật an sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu
Địa chỉ Kho Giáo trình(15): GT.051636-50
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051636thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198568
0023
00436666D1C-3FAE-4D70-9920-4F703A7DF3A2
005202311131606
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-9899-56-0|c125000 VNĐ
039|a20231113160620|bpvnhan|y20231113155804|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a344.02|bLT 532g/ 23|223 ed.
100 |aLê, Thị Hoài Thu|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình pháp luật an sinh xã hội / |cPGS.TS Lê Thị Hoài Thu(chủ biên), TS Nguyễn Xuân Thu, PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm
250|aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a314tr. ; |c24cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Luật
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 313|b09
650 |aLuật an sinh xã hội
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653 |aLuật an sinh xã hội
700 |aTrần, Thị Thúy Lâm|cPGS.TS |eTác giả
700 |aNguyễn, Xuân Thu|cTS |eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(15): GT.051636-50
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051636thumbimage.jpg
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051636 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051637 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051638 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051639 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051640 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051641 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051642 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051643 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051644 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051645 Kho Giáo trình 344.02 LT 532g/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào