Giáo trình
342.06 G 434/ 23
Giáo trình luật hành chính Việt Nam /
ISBN 978-604-300-874-6 Giá: 215000 VNĐ
DDC 342.06
Nhan đề Giáo trình luật hành chính Việt Nam / GS.TS Phạm Hồng Thái(Chủ biên), ...[và những người khác]
Lần xuất bản tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 615tr. ; 24cm.
Phụ chú Đầu tranh nhan đề ghi: Đại học quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Luật hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hành chính
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cửu Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hà
Tác giả(bs) CN Bùi, Tiến Đạt
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.051651-70
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051651thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198569
0023
004B69128C2-F9EF-4A00-AF8C-53966E886635
005202311131604
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-300-874-6|c215000 VNĐ
039|y20231113160439|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a342.06|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình luật hành chính Việt Nam / |cGS.TS Phạm Hồng Thái(Chủ biên), ...[và những người khác]
250 |atái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a615tr. ; |c24cm.
500 |aĐầu tranh nhan đề ghi: Đại học quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 611-615|b46
650 |aLuật hành chính
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653 |aLuật hành chính
700 |aPhạm, Hồng Thái|cGS.TS|eChủ biên
700 |aNguyễn, Cửu Việt|cPGS.TS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Minh Hà|cTS|eChủ biên
700 |aBùi, Tiến Đạt|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.051651-70
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051651thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051651 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051652 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051653 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051654 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051655 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051656 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051657 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051658 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051659 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051660 Kho Giáo trình 342.06 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào