Giáo trình
344.01 G 434/ 23
Giáo trình luật lao động Việt Nam /
ISBN 978-604-384-960-8 Giá: 240000 VNĐ
DDC 344.01
Nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam / PGS.TS lê Thị Hoài Thu(chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 594tr. ; 24cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Luật Lao đông
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật Lao đông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hoài Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lê Thu
Địa chỉ Kho Giáo trình(15): GT.051671-85
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051671thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198570
0023
004F390B239-C331-44C1-A69B-30D341612D2A
005202311131624
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-384-960-8|c240000 VNĐ
039|y20231113162424|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a344.01|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình luật lao động Việt Nam / |cPGS.TS lê Thị Hoài Thu(chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a594tr. ; |c24cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 593-594|b06
650 |aLuật Lao đông
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653 |aLuật Lao đông
700 |aNguyễn, Hữu Chí|cPGS.Ts|eTác giả
700 |aLê, Thị Hoài Thu|cPGS.TS|eChủ biên
700 |aNguyễn, Xuân Thu|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Lê Thu|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(15): GT.051671-85
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2023/gt.051671thumbimage.jpg
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051671 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051672 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051673 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051674 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051675 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051676 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051677 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051678 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051679 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051680 Kho Giáo trình 344.01 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào