Giáo trình
342 G 434/ 23
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /
ISBN 978-604-300-962-0 Giá: 145.000 VNĐ
DDC 342
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / GS.TS Nguyễn Đăng Dung (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 408 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Tuấn
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.051686-705
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051686thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198571
0023
004739C99D8-83AA-427E-A855-5B5AC1DC1292
005202311140901
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-300-962-0|c145.000 VNĐ
039|y20231114090117|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a342|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / |cGS.TS Nguyễn Đăng Dung (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a408 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
650 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật hiến pháp
700 |aNguyễn, Đăng Dung|cGS.TS.|eĐồng chủ biên
700 |aPhạm, Hồng Thái|cGS.TS.|eTác giả
700 |aVũ, Công Giao|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
700 |aĐặng, Minh Tuấn|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.051686-705
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051686thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051686 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051687 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051688 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051689 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051690 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051691 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051692 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051693 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051694 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051695 Kho Giáo trình 342 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào