Sách
660.6 NT 3673n/ 21
Nghiên cứu gen mã hoá enzyme tham gia thuỷ phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics :
ISBN Giá: 89.000 VNĐ
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thảo
Nhan đề Nghiên cứu gen mã hoá enzyme tham gia thuỷ phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thảo (Chủ biên), Trương Nam H ải, Đỗ Thị Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2021
Mô tả vật lý 299 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Vi khuẩn
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Gen
Từ khóa tự do Enzyme
Từ khóa tự do Thủy phân
Từ khóa tự do Metagenomics
Từ khóa tự do Ruột mối
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Huyền
Tác giả(bs) CN Trương, Nam Hải
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.051726-45
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051726thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198572
0021
0043527C441-F2CB-4507-8543-4517AC84D1F9
005202311140926
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |c89.000 VNĐ
039|y20231114092605|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
044 |aVN
082 |a660.6|bNT 3673n/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Thảo|cTS.|eChủ biên
245 |aNghiên cứu gen mã hoá enzyme tham gia thuỷ phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Thảo (Chủ biên), Trương Nam H ải, Đỗ Thị Huyền
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2021
300 |a299 tr. ; |ccm.
504 |aThư mục: tr. 170 - 299|b170
650 |aCông nghệ sinh học
653 |aKĩ thuật
653 |aVi khuẩn
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aGen
653 |aEnzyme
653 |aThủy phân
653 |aMetagenomics
653 |aRuột mối
700 |aĐỗ, Thị Huyền|eTác giả
700 |aTrương, Nam Hải|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.051726-45
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051726thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051726 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 1
2 GT.051727 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.051728 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.051729 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.051730 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.051731 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.051732 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.051733 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.051734 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.051735 Kho Giáo trình 660.6 NT 3673n/ 21 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào