Giáo trình
345 G 434/ 23
Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam /
ISBN 978-604-62-9347-0 Giá: 230.000 VNĐ
DDC 345
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam / PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên),...[và những người khác)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia, 20236
Mô tả vật lý 646 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Luật pháp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Chí
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Hạnh
Tác giả(bs) CN Lê, Lan Chi
Tác giả(bs) CN Mai, Thanh Hiếu
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.051706-25
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051706thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198573
0023
00435B9D04B-3567-4688-837D-F5485CB8D507
005202311140938
008160608s2023 vm vie
0091 0
020 |a978-604-62-9347-0|c230.000 VNĐ
039|y20231114093803|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a345|bG 434/ 23|223 ed.
245 |aGiáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam / |cPGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên),...[và những người khác)
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia, |c20236
300 |a646 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật
650 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật tố tụng hình sự
653 |aLuật pháp
700 |aNguyễn, Ngọc Chí|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
700 |aTrần, Thu Hạnh|cTS.|eTác giả
700 |aLê, Lan Chi|cTS.|eĐồng chủ biên
700 |aMai, Thanh Hiếu|cTS.|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.051706-25
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/gt.051706thumbimage.jpg
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.051706 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 1
2 GT.051707 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 2
3 GT.051708 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 3
4 GT.051709 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 4
5 GT.051710 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 5
6 GT.051711 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 6
7 GT.051712 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 7
8 GT.051713 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 8
9 GT.051714 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 9
10 GT.051715 Kho Giáo trình 345 G 434/ 23 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào