• Sách Ngoại Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 004 B 7649h/ 12
    Nhan đề: HTML5 for dummies elearning kit /

ISBN 978-1-118-07475-6
DDC 004
Tác giả CN Boumphrey, Frank
Nhan đề HTML5 for dummies elearning kit / Includes: Book, CD, or both-pick the way you learn best. Two hours of HTML5 instruction. Easy-to-follow format that lets you learn at your own paceFrank Boumphrey :
Thông tin xuất bản Canada : Wiley, 2012
Mô tả vật lý 272p. : Minh họa ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Sách quí Châu Á
Từ khóa tự do Công cụ học trực tuyến
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001429
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001429thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198973
0022
004C6D46DC0-7E55-45E2-BD4A-301673A9998D
005202401251531
008160608s2012 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-118-07475-6
039|a20240125153147|bpvnhan|y20240125152734|zpvnhan
041 |aEng
082 |a004|bB 7649h/ 12
100 |aBoumphrey, Frank|eAuthor
245 |aHTML5 for dummies elearning kit / |cFrank Boumphrey : |bIncludes: Book, CD, or both-pick the way you learn best. Two hours of HTML5 instruction. Easy-to-follow format that lets you learn at your own pace
260 |aCanada : |bWiley, |c2012
300 |a272p. : |bMinh họa ; |c27cm
650 |aTin học
653 |aTin học
653 |aNgoại ngữ
653 |aSách quí Châu Á
653 |aCông cụ học trực tuyến
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001429
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001429thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001429 Kho Ngoai Ngu 004 B 7649h/ 12 Sách Ngoại Văn 1
Comment