ISBN 978-0-398-26554-5
DDC 150
Tác giả CN Grison, Sarah
Nhan đề Psychology in your life / Sarah Grison, Todd F. Heatherton, Michael S. Gazzaniga
Thông tin xuất bản America : New York, 2015
Mô tả vật lý 533 p. : Hình ảnh ; 28 cm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Cảm xúc
Từ khóa tự do Tâm lí học phát triển
Từ khóa tự do Quỹ Chấu Á
Tác giả(bs) CN Gazzaniga, Michael S.
Tác giả(bs) CN Heatherton, Todd F.
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001375
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/ngoai ngu/nn.001375thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198974
0022
004948AFBBB-90E2-417F-87E7-FB4ED76B5045
005202401251532
008160608s2015 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-398-26554-5
039|y20240125153238|zbmvananh
041 |aEng
082 |a150|bG 8697p/ 15
100 |aGrison, Sarah|eAuthor
245 |aPsychology in your life / |cSarah Grison, Todd F. Heatherton, Michael S. Gazzaniga
260 |aAmerica : |bNew York, |c2015
300 |a533 p. : |bHình ảnh ; |c28 cm
504 |aThu mục: Cuối chính văn
650 |aTâm lí học
653 |aTâm lí học
653 |aTư duy
653 |aNgoại ngữ
653 |aCảm xúc
653 |aTâm lí học phát triển
653|aQuỹ Chấu Á
700 |aGazzaniga, Michael S. |eAuthor
700 |aHeatherton, Todd F. |eAuthor
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001375
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/ngoai ngu/nn.001375thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001375 Kho Ngoai Ngu 150 G 8697p/ 15 Sách Ngoại Văn 1
Comment