ISBN 978-0-393-96773-2
DDC 301
Tác giả CN Conley, Dalton
Nhan đề You may ask yourself / Dalton Conley
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản New York : W.W. Norton, 2015
Mô tả vật lý 760p. : Ảnh, minh họa ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Sách quí Châu Á
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001432
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001432thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198977
0022
0048E97ABBB-E555-4DCE-962D-751473CDA33B
005202401310826
008160608s2015 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-393-96773-2
039|y20240131082623|zpvnhan
041 |aEng
082 |a301|bC 75216y/ 15
100 |aConley, Dalton|eAuthor
245 |aYou may ask yourself / |cDalton Conley
250 |a4th ed.
260 |aNew York : |bW.W. Norton, |c2015
300 |a760p. : |bẢnh, minh họa ; |c27cm
650 |aXã hội học
653 |aXã hội học
653 |aNgoại ngữ
653 |aSách quí Châu Á
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001432
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001432thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001432 Kho Ngoai Ngu 301 C 75216y/ 15 Sách Ngoại Văn 1
Comment