• Sách Ngoại Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3996 S 5554l/ 08
    Nhan đề: Learning processing :

ISBN 978-0-12-394443-6
DDC 621.3996
Tác giả CN Shiffman, Daniel
Nhan đề Learning processing : A beginner's guide to programming images, animation, and interaction second edition / Daniel Shiffman
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier, 2008
Mô tả vật lý 542p. : Minh họa ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Kĩ thuật
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Hình ảnh
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Sách quí Châu Á
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001434
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001434thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198979
0022
0040769784A-A3D0-4EC8-8922-6F1C4C2DB405
005202401310852
008160608s2008 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-12-394443-6
039|y20240131085211|zpvnhan
041 |aEng
082 |a621.3996|bS 5554l/ 08
100 |aShiffman, Daniel|eAuthor
245 |aLearning processing : |bA beginner's guide to programming images, animation, and interaction second edition / |cDaniel Shiffman
260 |aAmsterdam : |bElsevier, |c2008
300 |a542p. : |bMinh họa ; |c27cm
650 |aKĩ thuật
653 |aLập trình
653 |aKĩ thuật
653 |aHình ảnh
653 |aNgoại ngữ
653 |aSách quí Châu Á
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001434
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001434thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001434 Kho Ngoai Ngu 621.3996 S 5554l/ 08 Sách Ngoại Văn 1
Comment