• Sách Ngoại Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 391 C 646/ 08
    Nhan đề: Clothing fashion, fabrics & construction

ISBN 978-0-07-876795-1
DDC 391
Nhan đề Clothing fashion, fabrics & construction
Lần xuất bản 5th ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2008
Mô tả vật lý 608p. : Minh họa ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Thời trang
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Thời trang
Từ khóa tự do Sách quí Châu Á
Từ khóa tự do Quần áo thời trang
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001435
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001435thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198980
0022
0040DC24293-3E72-4BF4-B5D2-F403DBF28A53
005202401310900
008160608s2008 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-07-876795-1
039|y20240131090005|zpvnhan
041 |aEng
082 |a391|bC 646/ 08
245 |aClothing fashion, fabrics & construction
250 |a5th ed.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2008
300 |a608p. : |bMinh họa ; |c27cm
650 |aThời trang
653 |aXây dựng
653 |aNgoại ngữ
653 |aThời trang
653 |aSách quí Châu Á
653 |aQuần áo thời trang
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001435
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001435thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001435 Kho Ngoai Ngu 391 C 646/ 08 Sách Ngoại Văn 1
Comment