ISBN 978-0-07-802377-4
DDC 346.73
Nhan đề Dynamic business law : Summarized cases / Nancy K. Kubasek, ...[et al]
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2013
Mô tả vật lý 1150p. : Minh họa ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Luật kinh doanh
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Luật kinh doanh
Từ khóa tự do Sách quí Châu Á
Tác giả(bs) CN Barkacs, Linda L.
Tác giả(bs) CN Dhooge, Lucien J.
Tác giả(bs) CN Browne, M. Neil
Tác giả(bs) CN Kubasek, Nancy K.
Địa chỉ Kho Ngoai Ngu(1): NN.001436
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001436thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198981
0022
00489905E72-DE53-41D7-B4AB-94B2CA899024
005202401310926
008160608s2013 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-07-802377-4
039|y20240131092649|zpvnhan
041 |aEng
082 |a346.73|bD 9972/ 13
245 |aDynamic business law : |bSummarized cases / |cNancy K. Kubasek, ...[et al]
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2013
300 |a1150p. : |bMinh họa ; |c27cm
650 |aLuật kinh doanh
653 |aPháp luật
653 |aNgoại ngữ
653 |aLuật kinh doanh
653 |aSách quí Châu Á
700 |aBarkacs, Linda L.|eAuthor
700 |aDhooge, Lucien J.|eAuthor
700 |aBrowne, M. Neil|eAuthor
700 |aKubasek, Nancy K. |eAuthor
852|aTVV|bKho Ngoai Ngu|j(1): NN.001436
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách ngoaivan/nn.001436thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 NN.001436 Kho Ngoai Ngu 346.73 D 9972/ 13 Sách Ngoại Văn 1
Comment