Sách
657 G 434/ 12
Giáo trình Kế toán tài chính /
ISBN Giá: 60.000 VNĐ
DDC 657
Nhan đề Giáo trình Kế toán tài chính / TS Lê Văn Luyện (Chủ biên),...[và những gười khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2012
Mô tả vật lý 494 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Học viện Ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Luyện
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thanh Tình
Tác giả(bs) CN Đào, Nam Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023527
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023527thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190882
0021
004EF9E03FE-E9B7-4A1A-AE37-8149D06294CD
005202011241053
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c60.000 VNĐ
039|y20201124105348|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bG 434/ 12|223 ed.
245 |aGiáo trình Kế toán tài chính / |cTS Lê Văn Luyện (Chủ biên),...[và những gười khác]
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2012
300 |a494 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Học viện Ngân hàng
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 491|b5
650 |aKế toán
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aTài chính
653 |aKế toán
700 |aLê, Văn Luyện|cTS.|eChủ biên
700 |aBùi, Thị Thanh Tình|cThS.|eBiên soạn
700 |aĐào, Nam Giang|cThS.|eBiên soạn
700|aNguyễn, Thị Quỳnh Hoa|cThS.|eBiên soạn
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023527
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023527thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023527 Kho Giáo trình 657 G 434/ 12 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào