Sách
332.632 G 434/ 15
Giáo trình Kinh doanh chứng khoán
ISBN Giá: 95000 VNĐ
DDC 332.632
Nhan đề Giáo trình Kinh doanh chứng khoán
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 619 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Chứng khoán
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023598
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023598thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190883
0021
004D8F57513-FD4C-4A40-92FC-F83C896CB0EC
005202011241056
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c95000 VNĐ
039|y20201124105608|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a332.632|bG 434/ 15|223 ed.
245 |aGiáo trình Kinh doanh chứng khoán
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2015
300 |a619 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aThị trường
653 |aChứng khoán
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023598
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023598thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023598 Kho Giáo trình 332.632 G 434/ 15 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào