Sách
657 H 957/ 20
Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước :
ISBN Giá: 395.000 NĐ
DDC 657
Nhan đề Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước : Theo thông tư số: 19/2020/TT-BTC ngày 31 - 03- 2020 / Tăng Bình, Ái Phương (Hệ thống)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 431 tr. : Bảng biểu ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Ngân sách
Tác giả(bs) CN Ái Phương
Tác giả(bs) CN Tăng Bình
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023529
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023529thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190885
0021
004300323F7-A930-4BA2-8218-9B4A151F450C
005202011241108
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |c395.000 NĐ
039|a20201124110831|bbmvananh|y20201124110821|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bH 957/ 20|223 ed.
245 |aHướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước : |bTheo thông tư số: 19/2020/TT-BTC ngày 31 - 03- 2020 / |cTăng Bình, Ái Phương (Hệ thống)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a431 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm.
650 |aKế toán
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aChế độ
653 |aKế toán
653 |aNgân sách
700 |aÁi Phương|eHệ thống
700 |aTăng Bình|eHệ thống
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023529
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023529thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023529 Kho Giáo trình 657 H 957/ 20 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào