Sách
650.1 X 3/ 15
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả = Creating Teams with an Edge :
ISBN Giá: 64000 VNĐ
DDC 650.1
Nhan đề Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả = Creating Teams with an Edge : Cẩm nang kinh doanh harv ard / Biên dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 191 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Cẩm nang
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bích Nga
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Sáu
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023612
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023612thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190889
0021
004EE48C528-0908-448F-A8CE-5BBCFE6828E3
005202011241350
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c64000 VNĐ
039|y20201124135042|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a650.1|bX 3/ 15|223 ed.
245 |aXây dựng nhóm làm việc hiệu quả = Creating Teams with an Edge : |bCẩm nang kinh doanh harv ard / |cBiên dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu,...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a191 tr. ; |c21 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aKinh doanh
653 |aCẩm nang
700 |aTrần, Thị Bích Nga|eBiên dịch
700 |aPhạm, Ngọc Sáu|eBiên dịch
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023612
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023612thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023612 Kho Giáo trình 650.1 X 3/ 15 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào